Termeni si Conditii

ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre SC METRIC MOTION SRL, prin intermediul magazinului virtual  catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti. Astfel, urmatorii termeni vor insemna:Cumparator – persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o Comanda.

Vanzator – societatea comerciala S.C. METRIC MOTION SRL, avand sediul social in Bucuresti, Soseaua Virtuti nr. 8,  bl. R 13, sc. 2, ap. 102, sector 6, nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/2672/2011, CIF RO28146317.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului.Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa faca plata acestora.

Contract – o Comanda confirmata de catre Vanzator.

Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in Comanda.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

 1. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
 2. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
 3. Termeni si conditii

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract. Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia.

EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI
 1. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
 2. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;
 3. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator. De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea SC METRIC MOTION SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

CONFIDENTIABILITATE - PUBLICITATE

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

TERMENE PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la Vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite. In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata. In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

FACTURARE - PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

RISCURI SI RESPONSABILITATI
 1. Livrare – Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.
 2. Transport – Ambalare In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.
ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile. De asemenea, pentru produsele vandute si livrate de SC METRIC MOTION SRL Cumparatorul beneficiaza de returul produselor in 30 zile.

GARANTII

Toate produsele comercializate de catre SC METRIC MOTION SRL, cu exceptia celor resigilate, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.In cazul produselor vandute si livrate de SC METRIC MOTION SRL, certificatele de garantie fie sunt emise direct de producator, in cazul in care acesta are o retea de service nationala, fie sunt emise de catre SC METRIC MOTION SRL. Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa office@metricmotion.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

Procedura de asigurare a garantiilor:

 1. Receptia – Produsele defecte trebuie sa fie obligatoriu insotite de factura (copie) si certificat de garantie in original. In cazul in care doriti sa aduceti personal produsul defect la sediul nostru, avem nevoie de o descriere completa a defectului semnalat, factura (copie) si certificatul de garantie in original.
 2. Diagnosticarea – Diagnosticarea produsului se face in cel mult 24 ore de la receptia produsului defect. In cel mai scurt timp dar nu mai mult de 20 zile lucratoare de la receptie, SC METRIC MOTION SRL se obliga sa comunice beneficiarului diagnosticul, masura reparatorie care va fi aplicata si estimarea termenului la care produsul va fi readus in stare de functionare.
 3. Remedierea – Masurile reparatorii pot fi: depanarea produsului, inlocuirea partiala sau integrala mergand pana la returnarea contravalorii produsului in lipsa altei solutii.
 4. Returul la client – Dupa readucerea produsului in stare de functionare, aveti posibilitatea de va alege modul in care va fi livrat sau sa solicitati expedierea sa prin curier.Termenele de expediere sunt de 24 de ore in Bucuresti, respectiv 48 ore in afara Bucurestiului.

Timpul de nefunctionare prelungeste in mod corespunzator termenul de garantie. Acest interval se considera din momentul inregistrarii primirii sale, pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si notificarea in scris, in vederea ridicarii produsului, sau pana la predarea efectiva a produsului catre consumator.

TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,  SC METRIC MOTION SRL are obligatia de a administra datele dv. personale in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.

Datele dv. personale sunt colectate in scopul executarii contractului de vanzare-cumparare incheiat intre Client si Societate, contract in care dv. sunteti parte activa.

Prelucrarea datelor dv. personale este prevazuta in mod expres de dispozitiile legale in vigoare cu privire la facturarea in momentul vanzarii a bunurilor si serviciilor comandate.

De asemenea, datele dv. personale ne sunt necesare pentru a putea asigura livrarea produselor comandate in acest magazin online.

Refuzul de a furniza aceste date in cadrul procedurii de inregistrare pe site duce la imposibilitatea incheierii contractului de vanzare-cumparare. SC METRIC MOTION SRL se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul facturarii si livrarii produselor comandate de acestia conform dispozitiilor legale in vigoare. Compania va retine datele personale si le va folosi numai in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului propriu, privind evolutia si starea comenzilor, precum si pentru facturarea si livrarea produselor comandate. METRIC MOTION SRL poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal si poate trimite mesaje privind promotii speciale si produse noi numai in conditiile in care utilizatorii si-au dat acordul explicit pentru a primi asemenea mesaje in cadrul procedurii de inregistrare pe site. Orice utilizator care furnizeaza date personale in cadrul procedurii de inregistrare pe site isi da consimtamantul explicit pentru prelucrarea acestor date in scopul facturarii si livrarii produselor comandate.

SC METRIC MOTION SRL este obligata sa respecte drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea nu are un caracter limitativ):

– dreptul de a cere SC METRIC MOTION SRL sa va confirme prelucrarea sau nu a datelelor dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

– dreptul de a cere SC METRIC MOTION SRL sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

– dreptul de a cere SC METRIC MOTION SRL sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor dumneavoastra personale;

Orice astfel de cerere se va data, semna si trimite de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa office@metricmotion.ro sau prin posta, la adresa: Sos. Virtutii, nr.8, bl. R13, sc.2, ap.102, sector 6, Bucuresti.

 

 

SC METRIC MOTION SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 29938.

 

 

Pentru orice intrebari ne puteti contacta la adresa office@metricmotion.ro sau la numarul de telefon 0727.355.295.